waarom....

Ik hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet. Wat ik graag wil weten, is waar jij voor gaat en of jij het aandurft oog in oog te staan met de verlangens van je hart.

Het interesseert me niet hoe oud je bent. Maar wel of je het aandurft voor gek te staan omwille van de liefde, omwille van je dromen, omwille van het avontuur dat leven heet. Het maakt me niet uit welke planeten jouw horoscoop beïnvloeden. Waar het mij om gaat, is of je ooit tot in de kern van je eigen verdriet bent doorgedrongen En of de verraderlijkheden en de beproevingen van het leven je juist ontvankelijk hebben gemaakt Of dat deze je hebben doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn.

Ik wil weten of je vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe, Of je het aandurft te dansen vanuit je oerkracht, in totale extase, Van top tot teen, zonder je in te houden door op je hoede te zijn, Realistisch of rationeel te zijn, zonder je te laten afremmen door herinneringen aan beperkingen vanuit je menselijk bestaan. Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet. Wat ik zou willen weten, is of je anderen durft af te wijzen om trouw te kunnen zijn aan jezelf, Of jij het aankunt voor verrader te worden uitgemaakt om verschoond te blijven van verraad vanuit je eigen ziel.

Geef me een bewijs van je trouw, opdat ik zal weten Dat je vertrouwen waardig bent. Ben jij in staat schoonheid te zien ook al is iedere dag niet even mooi. En is het leven zelf voor jou de bron van waaruit jij je levenskracht kunt putten. Kun jij leven met fouten, zwakheden en kwetsbaarheid, Die van jou en mij, en toch aan de rand van een meer staan En luidkeels tegen het zilver van de volle maan roepen: ´Ja´´.

Ik hoef niet te weten waar je woont of hoeveel geld je hebt. Wat ik graag wil weten, is of jij het kunt opbrengen om na een nacht vol wanhoop, tot in het diepst van je ziel gekwetst, Op te staan, en datgene te doen wat gedaan moet worden voor de kinderen. Ik hoef niet te weten wie je bent of hoe je hier gekomen bent. Wat ik wil weten is of jij zonder terughoudendheid bereid bent met mij door het vuur te gaan.

Het gaat er voor mij niet om waar, wat en met wie jij hebt gestudeerd. Voor mij is het van groot belang van jou te horen welke innerlijke kracht jouw steun en toeverlaat is als al het andere om je heen is weggevallen. Of jij alleen kunt zijn met jezelf en of je het werkelijk goed hebt bij jezelf wanneer het stil wordt, in eenzaamheid.


Voorwood door Master Luc

veel leesplezier op deze blog

maandag 29 juni 2009

Regels in gezelschap

Regel 1: ook in gezelschap gedraag ik me zo, dat mijn Meester te allen tijde Zijn slavin in mij ziet.
Regel 2: het over elkaar doen van de benen is mij ten strengste verboden, ik heb mijn benen altijd licht gespreid zodat er een zekere inkijk is naar mijn geschoren
vagina.
Regel 3: het is mij verboden mijn borst- en vaginagebied te bedekken met de handen, bij het staan hou ik mijn handen naast mij of achter mijn rug.
Regel 4: het aanraken van mijn benen is mij verboden. Zou het nodig zijn dan vraag ik ijn Meester onopvallend om toestemming.
Regel 5: indien we op een nieuwe plaats in gezelschap komen, probeer ik zelfstandig
naar een plaats te zoeken, waar ik in gezelschap onopvallend mij naakt aan
mijn Meester kan tonen.
Regel 6: als slavin gedraag ik me steeds zo, dat mijn Meester in het bijzijn van ander Meesters, Meesteressen, slavinnen of slaven trots is.
Regel 7: indien mijn Meester mij uitleent aan een andere Meester of Meesteres zal ik
deze op gelijke wijze dienen als mijn Meester.
Regel 8: indien mijn Meester het nodig vindt om nog een slavin te hebben, dan zal ik
samen met deze slavin mijn Meester dienen.
Regel 9: indien mijn Meester het mij toestaat om met een andere Meesteres of slavin
erotisch contact te hebben, dan doe ik alles wat in mijn macht ligt om deze
Meesteres of slavin seksueel te bevredigen alsof het mijn Meester is.
Regel: 10: hoewel mijn Meester mij uitlenen kan en anderen mij straffen mogen met
toestemming van mijn Meester, blijven mijn gedachten bij mijn Meester. Elke
aanraking en elke straf van een ander zal ik voelen alsof deze persoonlijk van
mijn Meester komt.
Regel: 11: wanneer ik dien gebruik te maken van het toilet zal ik dat op passende
wijze vragen aan mijn Meester. Mijn Meester bepaalt dan waar en/of wanneer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten